• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ | 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

เดินทางเดือน : มีนาคม - มิถุนายน 2561  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน   

ทริปเดียว เที่ยว2เมืองดัง

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด

นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม)

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 1,023  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 19-02-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ