• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Thai Lion air

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานสิปัน | 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    11,900.-

เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน   

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 388  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 04-10-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ