• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Emirates

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ | 7 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น :    53,900.-

เดินทางเดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2560  

โปรแกรม : 7 วัน 4 คืน   

ทริปเดียว พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000

เที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง 

ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ใหญ่สุดในยุโรป  

ชมเมืองเวเว่ย์  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” 

ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์

ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

อิสระอาหาร 3 มื้อ 

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 447  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 12-07-2017

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ