• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Thai Lion air

พม่า เนปิดอร์ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน | 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

เดินทางเดือน : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน   

เที่ยวกรุงเนปิดอร์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิป สักการะเจดีย์โบตะทาวน์

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรหมอยวดเทวดา

นมัสการพระนอนตาหวาน

สักการะพระธาตุมุเตา

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต

อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

แถมฟรี ชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา กระเป๋าถือ สมุดสวดมนต์)

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 899  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 04-10-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ