• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Thai Airways

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย | 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น :    32,900.-

เดินทางเดือน : สิงหาคม - ธันวาคม 2560  

โปรแกรม : 5 วัน 4 คืน   

ชมเมืองปัคตาปูร์ เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เมืองนากาก็อต สัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงาม 

ล่องเรือทะเลสาบเฟวา

สักการะ วัดบาลาฮี วัดที่มีเทพธิดาอจิมาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโภครา  

ชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมวิวที่ ยอดเขาอรรณาปุรณที่ยอดเขาซารางก็อต

ชมค่ายอพยพชาวทิเบต

ชมวัดกุมารี , วัดปศุปฏินาถ

สักการะ สถูปโพธินาถ พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่ง 

ชมวัดพระกฤษณะ , ชมจัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ 

ช้อปปิ้งสินค้ามากมายในย่านทาเมล

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 1,067  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 23-06-2017

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ