• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Thai Airways

โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า ซุปตาร์ พรมแดง3 | 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    36,888.-

เดินทางเดือน : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561  

โปรแกรม : 5 วัน 3 คืน   

ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี

ขึ้นฟูจิชั้น 5 เยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ

ตื่นเต้นเร้าใจ กับสวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์

ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ

สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

ชมความงามของปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก)

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดัง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ

ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดัง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ

อิสระอาหาร 3 มื้อในแหล่งช้อปปิ้ง

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 557  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 29-06-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ