• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ มิงกุน | 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    12,900.-

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - สิงหาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน   

ไฮไลท์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า 

ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ และเก็บภาพ พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิว

ชมเจดีย์ชเวสิกอง

ชมพระราชวังมัณฑะเลย์

ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง

ล่องแม่น้ำอิระวดี ชมเมืองมิงกุน

ชมสะพานไม้อูเบ็ง

ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

ทานเมนูพิเศษ กุ้งเผา

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 1,153  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 08-05-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ