• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia

กัมพูชา นครวัด นครธม | 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    10,900.-

เดินทางเดือน : มกราคม 2562  

โปรแกรม : 3 วัน 2 คืน   

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ชมโชว์การแสดงระบำอัปสรา

ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ 

ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 1,169  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 11-12-2018

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ