• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Air Asia

คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง | 4 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น :    8,988.-

เดินทางเดือน : สิงหาคม - กันยายน 2562  

โปรแกรม : 4 วัน 2 คืน   

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 441  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 12-07-2019

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ