• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Thai Lion air

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฟานสิปัน | 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น :    10,989.-

เดินทางเดือน : กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน   

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 426  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 27-06-2019

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ