• Nana Holiday Station Co.,Ltd.
  • 090-896-1423

สายการบิน : Royal Brunei

บรูไน + อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่ | 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น :    25,900.-

เดินทางเดือน : มกราคม - พฤษภาคม 2560  

โปรแกรม : 5 วัน 4 คืน   

ทริปเดียว เที่ยว 2 ประเทศ

ชมภูเขาไฟโบรโม่ มหัศจรรย์ธรรมชาติอันสวยงาม

ชมน้ำตก Kakek Bodo น้ำตกที่สวยงามติดอันดับของอินโดนีเซีย

นั่งรถ4WD ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูเขาไฟโบรโม่

ชมความอลังการของมัสยิดทองคำ

พิเศษสุดนำพาทุกท่านไปชมลิงจมูกยาว สัตว์หายากที่มีอยู่ที่เกาะบอร์เนียว

ผ่านชมพระราชวังของกษัตริย์บรูไน

ดาวน์โหลดโปรแกรม PDF
  เข้าชม : 697  ครั้ง    I     แก้ไขล่าสุด : 27-12-2016

ตารางวันเดินทาง และราคา

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

Leave a reply

Enter the code above here :โปรแกรมแนะนำ